CHÍNH SÁCH THANH TOÁN - CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Các hình thức thanh toán

Phòng khám chấp nhận thanh toán bằng các hình thức: TIỀN MẶT, CHUYỂN KHOẢN, MÁY POS

Chính sách bảo hành

Với chính sách bảo hành và cam kết chất lượng cao nhất, khách hàng hoàn toàn an tâm sử dụng dịch vụ

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng được thu thập và bảo mật an toàn nhằm phục vụ công tác điều trị, bảo hành dịch vụ được tốt nhất.