Nhổ Răng Khôn An Toàn

KHI NÀO CẦN NHỔ RĂNG KHÔN ?

Nếu răng khôn có xu hướng mọc lệch, chen chúc, gây ra đau nhức và dẫn đến biến chứng thì cần phải sớm loại bỏ răng khôn.

NHỔ RĂNG KHÔN CÓ ĐAU NHỨC KHÔNG ?

Với kỹ thuật nha khoa hiện đại ngày này, những tổn thương do việc nhổ răng đã được hạn chế đến mức tối đa