Tư vấn

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Tại Nha khoa Nhật Mỹ, khách hàng có thể thanh toán dễ dàng qua một thao tác gọn nhẹ, cà thẻ trên máy POS.

420 Xem tiếp

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Khách hàng có thể đến phòng khám để được tư vấn và thực hiện bảo hành.

726 Xem tiếp

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng được thu thập và bảo mật an toàn nhằm phục vụ công tác điều trị, bảo hành dịch vụ được..

629 Xem tiếp