Tư vấn

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân:

Mục đích thu thập thông tin khách hàng để:

_ Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng

_ Lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho theo dõi bệnh lý trong suốt quá trình điều trị của khách hàng tại Nha khoa

Phạm vi thu thập thông tin gồm: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, những điều trị nha khoa đã trải qua, tiền sử bệnh lý.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin: Toàn bộ thông tin được cung cấp từ khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ tại phòng khám.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin: Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện điều trị hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.

4/ Những người được tiếp cận với thông tin khách hàng: đội ngũ nha sĩ (người trực tiếp điều trị), bộ phận quản lý khách hàng đang công tác tại phòng khám.

5/ Đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng: là bộ phận quản lý khách hàng tại chi nhánh phòng khám mà khách đang điều trị.

6/ Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: khách hàng có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua việc liên hệ trực tiếp bộ phận quản lý khách hàng tại chi nhánh phòng khám mà khách đang điều trị hoặc liê hệ số điện thoại (028)66500001 - để được hỗ trợ thay đổi, chỉnh sửa, yêu cầu xóa bỏ thông tin.Các tin khác